EWA & WIKTOR | WINTER WEDDING

Ewa & Wiktor’s wedding was one of those weddings, that will remain in our memory for a long time. We are grateful when we meet such people as those two (basically three ;)), because it just confirms our belief, that good cooperation, openness and trust is the key to beautiful photos.


Ślub Ewy i Wiktora był z pewnością jednym z tych ślubów, który na długo pozostaje w pamięci. Cieszymy się, kiedy trafiamy na takich ludzi jak ta wspaniała dwójka (w zasadzie trójka ;)), gdyż utwierdza nas to w naszym przekonaniu, że wzajemne zgranie, otwartość i zaufanie to klucz do pięknych zdjęć.

Preparations, ceremony & reception | Przygotowania, ceremonia i wesele: Hotel Bursztynowy Pałac
Wedding rings | Obrączki: Coconut Jewellery
Hair & Makeup | Fryzura i makijaż: Karolina Dudek & Karolina Kuklińska
DJ: Monika Petryczko
Photographer | Fotograf: Time Of Joy Photography

Alternative wedding photographer

8 notes + Add comment