fbpx
MENU

FAQ

• JAK DŁUGO ZAJMUJECIE SIĘ FOTOGRAFIĄ I CZY ZAWSZE PRACUJECIE WE DWÓJKĘ?

Fotografujemy nieprzerwanie od 17 lat. Pracujemy zawsze w duecie. Zdarzają się jednak wyjątki od reguły, np. w przypadku kameralnych ślubów, gdzie lista gości jest na tyle mała, że jeden fotograf w zupełności wystarczy.

• GDZIE MOŻNA WAS ZLOKALIZOWAĆ I CZY DOJEŻDŻACIE WSZĘDZIE?

Mieszkamy w Gdańsku, ale lokalizacja ślubu inna niż nasze miejsce zamieszkania nie stanowi dla nas problemu. Dotrzemy na Wasz ślub gdziekolwiek go planujecie.

• CZY ODDAJECIE NIEOBROBIONE ZDJĘCIA?

Nie, nieobrobionych zdjęć nie oddajemy. Wszystkie zdjęcia, które od nas otrzymujecie są przez nas starannie wyselekcjonowane i obrobione. Decydując się na naszą ofertę, możecie być pewni, że otrzymacie zdjęcia w najwyższej jakości.

• CZY RETUSZUJECIE ZDJĘCIA?

Nie jesteśmy grafikami, zatem nie zajmujemy się wysoko wyspecjalizowanym retuszem zdjęć. Zapewniamy jedynie usunięcie drobnych niedoskonałości lub niespodziewanych zabrudzeń. Generalnie tylko to co samo zniknie w przeciągu dwóch tygodni. :)

• ILE ZDJĘĆ OTRZYMAMY I JAKI JEST CZAS OCZEKIWANIA?

Oddajemy minimum 400 obrobionych zdjęć (w przypadku 12h reportażu). Wszystkie zdjęcia w formie cyfrowej oddajemy na wysokiej jakości pendrive’ach.
Czas oczekiwania wynosi maksymalnie 18 tygodni. Oczywiście z edycją zdjęć staramy się zbyt długo nie zwlekać. Zależy nam aby oddać materiał najszybciej jak to możliwe.

• CZY ROBICIE ZDJĘCIA POZOWANE, NP. Z RODZICAMI, DZIADKAMI, ITP.?

Jeżeli zależy Wam na zdjęciach pozowanych z najbliższymi Wam osobami, to oczywiście możemy tego typu zdjęcia w dniu ślubu zaaranżować.

• JAK MOŻEMY ZAREZERWOWAĆ TERMIN I CZY MUSIMY SIĘ SPOTKAĆ PRZED PODPISANIEM UMOWY?

W pierwszej kolejności skontaktuj się z nami, pisząc maila lub wypełniając formularz kontaktowy. Termin zostaje zarezerwowany dopiero w momencie podpisania umowy. Najlepiej zatem zbyt długo nie zwlekać z decyzją. Dobrą okazją do lepszego poznania się i podjęcia ostatecznej decyzji jest naszym zdaniem wspólne spotkanie. W przypadku braku takiej możliwości np. ze względu na dzielącą odległość, zachęcamy wówczas do rozmowy przez Skype’a.

• CZY ROBICIE INNE ZDJĘCIA NIŻ ŚLUBNE?

Tak, jeżeli jest tylko taka okazja wykonujemy zdjęcia rodzinne, we dwoje, portretowe, ciążowe. Obsługujemy również różnego rodzaju spotkania rodzinne (np. rocznica, chrzest, jubileusz) oraz imprezy firmowe. Dużo fotografujemy dla siebie, szczególnie interesuje nas tzw. fotografia streetowa. Generalnie lubimy wyzwania, jesteśmy zatem otwarci także na inne formy współpracy.

•••

• HOW LONG HAVE YOU BEEN PHOTOGRAPHERS AND DO YOU ALWAYS WORK IN A DUO?

We have been photographing continuously for 17 years. We always work in a duo. There are however, exceptions to the rule, this applies for example to cameral weddings, where the list of guests is so small that one photographer is enough.

• WHERE ARE YOU LOCATED AND DO YOU TRAVEL?

We live in Gdańsk (Poland), but the location of the wedding other than our place of residence is not a problem for us. Wherever you’re getting married, we will go there!

• DO YOU DELIVER RAW FILES?

No, we don't give the raw files. All the photos you receive from us are carefully selected and processed by us. By choosing our offer, you can be sure that you will receive photos in the highest quality.

• DO YOU USE PHOTOSHOP?

We are not graphic designers, so we don't do highly specialized photo retouching. We provide removal of tiny imperfections or unexpected dirt. Generally, only this what disappears within two weeks. :)

• HOW MANY IMAGES DO YOU DELIVER AND WHEN CAN WE EXPECT TO GET THEM?

We give at least 400 processed photos (in case of 12h reportage). All of your images are delivered on a high-quality pendrive.
The waiting time is maximum 18 weeks. Of course, we try not to wait with photo editing too long. We want to deliver the material as soon as possible.

• DO YOU TAKE GROUP PHOTOS WITH RELATIVES AND FRIENDS?

If you want posed photos with your loved ones, of course we can arrange this type of photo shoot on your wedding day.

• HOW CAN WE BOOK THE SERVICE AND DO WE NEED TO MEET BEFORE SIGNING THE CONTRACT?

It's best to write to us first, you can email us or use the contact form. The date is reserved only when the contract is signed. So it's best not to wait with decision for too long. In our opinion, a good opportunity to get to know each other and make a final decision is to meet together. When there is no such possibility, e.g. due to the dividing distance, then we encourage you to talk on Skype.

• DO YOU PHOTOGRAPH SOMETHING BESIDE WEDDINGS?

Yes, if there is such an opportunity, we take family, kids and pregnancy photos. We also support various types of family gatherings (e.g. anniversary, baptism, jubilee) and corporate events. We photograph a lot for ourselves, we are particularly interested in street photography. Basically, we like challenges, so we are also open to other forms of cooperation.

CLOSE