MENU

SESJA ŚLUBNA NA RODOS

Według starożytnych Greków „Rodos jest piękniejsza od słońca”. Na pewno nie sposób się z tym stwierdzeniem nie zgodzić, wiele tutaj miejsc wartych nostalgicznej zadumy. Jej różnorodność krajobrazowa, ilość słonecznych dni w ciągu roku oraz gościnność tutejszych mieszkańców z pewnością sprzyjają licznym odwiedzinom. Niestety nawiedzający masowo wyspę turyści zmienili nieco jej oblicze. Ale to głównie z turystyki Rodos się utrzymuje. Naszym celem jednak nie były tutejsze kąpieliska, dyskoteki czy kiczowato-turystyczne atrakcje. Zależało nam przede wszystkim na miejscach, w których nadal czuć ducha minionych wieków, a krajobraz wprost powala na kolana. I ku naszej radości, właśnie do takich lokalizacji udało się nam dotrzeć wraz z dwójką przesympatycznych kompanów – Cecylią i Gabrielem, których mieliście okazję już poznać w ostatnim naszym wpisie -> zobacz Elegancki ślub w L’Entre Villes.
Podróż na Rodos był dla całej naszej czwórki niesamowitym doświadczeniem i przeżyciem. Dzięki temu, że nasz wyjazd odbył się w październiku, mogliśmy liczyć na sporo mniejsze tłumy wypoczywających i na bardziej znośną temperaturę w ciągu dnia. W ten sposób udało nam się objechać prawie całą wyspę. Zdjęć wyszła oczywiście cała masa, musieliśmy zatem zrobić ostrą selekcję. Poniżej tylko część większej całości z naszej magicznej sesji z Cecylią i Gabrielem.


WEDDING SESSION ON RHODES ISLAND

According to ancient Greeks, “Rhodes is more beautiful than the sun.” Surely, it’s impossible to disagree with this statement, there are many places worth nostalgic reverie here. Its landscape diversity, the number of sunny days throughout the year and the hospitality of local people are certainly favor numerous visits. Unfortunately, tourists visiting the island enormously changed its surface. But it’s mainly tourism that Rhodes lives from. Our goal, however, were not beaches, discos or trashy tourist attractions. We wanted especially places where you can still feel the spirit of the past centuries and where the landscape simply knocks you on your knees. And to our joy, we managed to reach such locations together with two great guys – Cecylia and Gabriel, whom you had the opportunity to meet in our last post -> see Elegant wedding in L’Entre Villes.
The trip to Rhodes was an amazing experience and adventure for all four of us. Thanks to the fact that our trip took place in October, we could count on a smaller crowds of tourists and on a more tolerable temperature during the day. In this way, we managed to travel around almost the entire island. Of course, we made a lot of photos, so we had to make a sharp selection. Below we present only a part of the larger whole of our epic session with Cecilia and Gabriel.

sesja slubna na rodos sesja slubna na rodos sesja slubna na rodos sesja slubna na rodos sesja slubna na rodos sesja slubna na rodos sesja slubna na rodos sesja slubna na rodos sesja slubna na rodos sesja slubna na rodos sesja slubna na rodos sesja slubna na rodos sesja slubna na rodos sesja slubna na rodos sesja slubna na rodos sesja slubna na rodos sesja slubna na rodos sesja slubna na rodos sesja slubna na rodos sesja slubna na rodos sesja slubna na rodos sesja slubna na rodos sesja slubna na rodos sesja slubna na rodos sesja slubna na rodos sesja slubna na rodos sesja slubna na rodos sesja slubna na rodos sesja slubna na rodos sesja slubna na rodos sesja slubna na rodos

Comments

Piękna plenerowa sesja ślubna. W dodatku w miejscu, które uwielbiam!

Kocham tą sesje!

Add Your Comment

CLOSE