MENU

POLSKO-AMERYKAŃSKI ŚLUB W GDAŃSKU

Co sprawia, że pary wybierają ślub w plenerze? Powody bywają różne. Część z pewnością dotyczy otoczenia i klimatu samej ceremonii. Niestety większość obiektów sakralnych w Polsce jest mało reprezentacyjna i straszy swym architektonicznym „kunsztem”. Całe szczęście zdarzają się wyjątki. Są jeszcze takie budowle, które potrafią nieprawdopodobnie urzec. Takim obiektem, który do tej pory nas najbardziej zachwycił, swoją niezwykłą tajemniczością i mistycyzmem, jest Katedra w Sandomierzu. W Gdańsku (gdzie mieszkamy) naszym numerem jeden jest Kościół Św. Mikołaja. Niestety zeszły sezon był póki co jego ostatnim, gdyż obecnie kościół jest zamknięty ze względu na bardzo zły stan techniczny (na filarach, sklepieniu i posadzce odkryto liczne pęknięcia!). Mamy jednak nadzieję, że uda się zapobiec najgorszemu i uratować ten jakże wyjątkowy zabytek Gdańska.
Tym bardziej zatem, doceniamy fakt, że w zeszłym roku mieliśmy jeszcze okazję sfotografować ślub w Św. Mikołaju. Shelley i Jacek przyjechali, aż z USA, by móc pobrać się właśnie w Gdańsku, który darzą szczególną sympatią (Jacek się tutaj urodził). Ślub odbył się w samym sercu Głównego Miasta, w hotelu Radisson Blu, nad Motławą. Wśród gdańskich kamieniczek, tylko w gronie najbliższej rodziny, świętowali swoje wielkie szczęście.


POLISH-AMERICAN WEDDING IN GDAŃSK

What makes couples choose to marry outdoors? The reasons can be different. Part of them certainly concerns the surroundings and the mood of the ceremony itself. Unfortunately, most of the sacred buildings in Poland aren’t very representative and their architectural “design” terrify. Fortunately, there are exceptions. There are still such buildings that can unbelievably captivate. The Cathedral in Sandomierz is such an example that has fascinated us the most, with its extraordinary mystery and mysticism. In Gdańsk (where we live) our number one is the Church of St. Nicholas. Unfortunately, the last season was its last one, because nowadays the church is closed due to very poor technical condition (on the pillars, vault and floor numerous cracks were discovered!). However, we hope that it will be possible to prevent the worst and save this unique monument of Gdańsk.
Therefore, we are even more grateful that last year we had the opportunity to photograph a wedding in St. Nicholas. Shelley and Jacek came all the way from the USA to get married in Gdańsk, which is particularly close to their hearts (Jacek was born here). The wedding took place in the heart of the Main Town, at the Radisson Blu hotel, near the Motława River. Among the Gdańsk tenement houses and the closest family, they celebrated their big happiness.

Organizacja ślubu | Wedding planning: Wedding Alchemy by Valentina
Przygotowania i wesele | Preparations and reception: Radisson Blu Gdańsk
Ceremonia | Ceremony: Kościół św Mikołaja w Gdańsku
Zdjęcia | Photos: Time Of Joy Photography

slub w Gdańsku slub w Gdańsku slub w Gdańsku slub w Gdańsku slub w Gdańsku slub w Gdańsku slub w Gdańsku slub w Gdańsku slub w Gdańsku slub w Gdańsku slub w Gdańsku slub w Gdańsku slub w Gdańsku slub w Gdańsku slub w Gdańsku slub w Gdańsku slub w Gdańsku slub w Gdańsku slub w Gdańsku slub w Gdańsku slub w Gdańsku slub w Gdańsku slub w Gdańsku slub w Gdańsku slub w Gdańsku slub w Gdańsku slub w Gdańsku slub w Gdańsku slub w Gdańsku slub w Gdańsku

Comments
Add Your Comment

CLOSE