MENU

NAJLEPSZE ZDJĘCIA ŚLUBNE 2017

Przyszedł w końcu czas na nasze podsumowanie zeszłego roku. Zanim kolejny sezon ślubny rozpocznie się na dobre, mamy jeszcze trochę czasu na chwilę refleksji i przejrzenie materiału z poprzedniego sezonu. Wbrew pozorom to bardzo przyjemna część naszej pracy, ale do łatwych to ona też nie należy. Bo jak tu być krytycznym, jeżeli przed sobą widzi się tyle pięknych emocji i żadnej najlepiej byśmy nie usuwali. Postawiliśmy sobie jednak ultimatum i postanowiliśmy się zamknąć w 160 zdjęciach. Nie było łatwo. Po takim corocznym przeglądzie, za każdym razem utwierdzamy się jednak w przekonaniu, że takie podsumowanie warto, a wręcz należy robić. Nawet dla samego siebie, jako weryfikator swoich poczynań. To dla nas również okazja do sprecyzowania własnych oczekiwań, wraz z wyszczególnieniem rzeczy, które moglibyśmy zmień, poprawić lub spojrzeć z innej perspektywy. Mimo wszystko jedna rzecz nigdy się nie zmienia, a mianowicie, nasza radość z tego, że możemy robić to co kochamy i lubimy najbardziej, tak po prostu, po swojemu!


The time has come for our summary from last year. Before the next wedding season starts for good, we still have some time for reflection and to review the material from the previous season. In some ways, it’s a very pleasant part of our work, but it can be also very tough. Because, how to be critical, if you see so many beautiful emotions in front of you and you wouldn’t remove any of them. However, we set ourselves an ultimatum and decided to close in 160 photos. It wasn’t so easy. After such an annual review, each time we confirm in conviction that the summary is worth doing, and it even should be done. Even for yourself, as a verifier of own actions. It is also an opportunity for us to specify our own expectations, including specifying things that we could change, improve or look from a different perspective. After all, one thing never changes, namely, our joy that we can do what we love and like the most, just like that, in our own way!

ZapiszZapisz

Comments

Prze świetne fotografie – kapitalne pod każdym względem! Gratuluję!

Piękne zdjęcia, światowy poziom fotografii ślubnej. Gratulacje, kolejnego udanego sezonu!

Add Your Comment

CLOSE